Zpět na KURTY

ROZMĚRY+

Původně se tenis hrál v královských míčovnách na dřevěné palubové podlaze.
Nejstarší míčovna s rozměry byla zaznamenána v Londýně v roce 1529.  Tento dvorec měl na délku 29,29 m a šířku 9,77 m. Mnohem větší míčovna byla v Louvru z roku 1555, která měla na délku 36, 93m a na šířku  12, 24 m. Poté se rozměry dvorce několikrát měnily až do roku 1877, kdy se konalprvní Wimbledon na obdélníkovém hřišti o rozměrech 23, 77 x 8, 23 m. Tento rozměr je pečlivě střežen až do dnes.Během historie se měnila i výška sítě. Například nařízení z šestnáctého století stanovovalo, že síť nesmí být zcela napnuta, ale má tvořit oblouk. Výška sítě uprostřed má dosahovat po prsa hráčů. V roce 1883 byla síť snížena na 91 cm uprostřed a 123 cm u postranních sloupců. Netrvalo dlouho a bylo rozhodnuto a zaneseno do pravidel, že délka sítě má být 12,8 m, postranní sloupky 1,07 m a uprostřed je síť stažena páskem na 91 cm.