Zpět na KURTY

ANTUKA

Antuka je prach, který vzniká při rozdrolení čerstvě vypálené jílové tašky nebo cihly. Tedy je to materiál, který vzniká jako odpad výroby cihel a střešních tašek.
Existují dva základní druhy antuky. Červená antuka je vyrobena z rozdrcených cihel a zejména střešních tašek, je pomalejší a méně tvrdá než zelená antuka, neboli Har-Tru, „americká“ antuka, vyrobená z drceného metamorfovaného čediče.
Antukový dvorec (antuka z franc. en tout cas = za všech okolností, do každého počasí) je jeden ze čtyř základních druhů povrchu tenisového a volejbalového dvorce. Antukové kurty jsou tvořeny z rozdrcené břidlice, štěrku nebo cihel.
Antukové hřiště bylo vynalezeno v Německu panem Beckerem. Daný povrch se stal pro svoje specifické herní vlastnosti oblíbeným, a to díky antuce, která umožňuje skluz hráče. Díky němu je hráč schopný být daleko dříve u míče. To dalo tenisové hře daleko větší rozměr.