Zpět na informace

Poděkování

Tenisový klub Jirkov děkuje Lesům České republiky, s.p. za poskytnutí daru 50 000,- Kč na projekt Vybavení TK Jirkov. Projekt spočíval v nákupu materiálního vybavení pro TK Jirkov.  Za dar tenisový klub nakoupil zejména nutné nářadí na údržbu kurů, například košťata – síťovačky – hrabla. Dále sportovní vybavení jako jsou tenisové míče, sítě, turnajové pavouky. Část daru byla použita na opravu ovládání nafukovací haly. Tenisový klub by bez daru od Lesů ČR musel většinu ze zakoupených věcí uhradit z vlastních příjmů, tím by však musel omezit ostatní náklady běžného provozu, na které by mu chyběly finance.

Za výbor TK Jirkov Luděk Zedek, předseda