Zpět na blog

valná hromada se nekonala

Několik členů se na daném místě a v daném časo shromáždilo, nikdo ze svolavatelů se sice nedostavil, nicméně všichni shromáždění neklesali na mysli a vydali se klábosit nejen o tenise do nedaleké restaurace..

kdy bude náhradní valná hromada (členská schůze) by mohli napovědět naše vlastní stanovy,

nebo § 257 občanského zákoníku, možná.

Poslední uskutečněnou valnou hromadou je tedy stále ta úvodní, konaná v únoru 2017.