blog

valná hromada se nekonala

Několik členů se na daném místě a v daném časo shromáždilo, nikdo ze svolavatelů se sice nedostavil, nicméně všichni shromáždění neklesali na mysli a vydali se klábosit nejen o tenise do nedaleké restaurace.. kdy bude náhradní valná hromada (členská schůze) by mohli napovědět naše vlastní stanovy, nebo § 257 občanského zákoníku, možná. Poslední uskutečněnou valnou …

jak má probíhat valná hromada

(2023-11-11) Jak by měla (správně) fungovat valná hromada nám napovídají stanovy.. .. pro větší obecnou přehlednost je potřeba znát počet členů (zde navíc ve správném věku) a zřejmě i mít správný (minimální) počet členů kontrolní komise což my nevíme (ví předseda) a nemáme kontrolní komise v našem spolku byla i je pouze jednočlenná, zde nám …